Top

 

Notebook
Side_2021_GARMIN_ECHOMAP_UHD_72SV_.htm
Vejledning / MIN huskeliste

 
 

Vejledning - ECHOMAP_UHD_OM_DA-DK.pdf

 

Garmin.com/da-DK

 

Oversigt over menu for ECHOMAP 40 60 70 90 Serie.

Top

Denne side er nedskrevet manuelt, ud fra GARMIN_ECHOMAP_UHD_92SV, i ”simulator mode”. Fejl kan forekomme!

 

Menu - 1

Menu - 2

Menu - 3-9

GARMIN ECHOMAP UHD 72 SV + GARMIN ECHOMAP™ UHD 92 SV

Nav. Oplysn. Waypoints Oversigt over:

 

 
 • Waypoints 
  • Som kan redigeres
  • Flyttes
  • Slettes
  • Navigere til
     
Nav. Oplysn. Ruter og Auto Oversigt over:
  Guidence

 

 

 

 • Ruter og Auto Guidence
  • Ruter >
  • Som kan redigeres
  • Flyttes
  • Slettes
  • Navigere til
     
Nav. Oplysn. Søg efter navn Oversigt over:
   
 • Søg efter navn >
  • Søg efter navn
     
Nav. Oplysn. Service på land Oversigt over:
    Ramper
 • Navigere til
   
 • Marinaer
  • Navigere til
     
Nav. Oplysn.
 
Tidevand og
strømforhold
Oversigt over:
   
 • Tidevand
  • Skift dato
  • Vis rapport
  • Tætteste station
    
 • Himmel
  • Skift dato
  • Vis månefase
  • Næste dag
  • Forrige dag
    
 • Strøm
  • Skift dato
  • Vis rapport
  • Tætteste station
     
Nav. Oplysn. Spor Oversigt over:
   
 • Aktive spor valg
  • Sporfarve
  • Optage interval
  • Optage metode
    
 • Følg aktivt spor
  • Følg aktivt spor
    
 • Gemte spor
  • Følg aktivt spor
    
 • Ryd aktiv spor

  • Slet alle punkter i den aktive sporlog?
    

 • Gem aktivt spor
  • Gem aktivt spor
Brugt hukommelse for aktivt spor 0 %
     
Nav. Oplysn. Grænser Oversigt over:
    Ny grænse
 • Sæt nye grænser for områder du vil blive i eller !
   
 • Sæt nye grænser for områder du ikke sejle ind i !
     
Nav. Oplysn. Offshore service Oversigt over:
   
 • Offshore service
 • Brændstof
 • Købmand
 • Ramper
 • Al service
 • Reparationer
 • Toiletter
 • Bedding & Ankerpladser
     
Nav. Oplysn. Håndterer data Oversigt over bruger:
   
 • Dataoverførsel
  • Filtype (ADM / GPX)
  • Hent fra kassette
  • Slet filer
  • Gem på hukommelseskort
  • Erstat fra hukommelseskort
  • Kopier indbygget kort
   >>> Start kopiering (WorldWide Shaded Relief Map
           v2021.0v10.0010.00
Nav. Oplysn. Håndterer data  
   
 • Hukommelsesbrug
  • Antal waypoints 00/5000
  • Antal % sporhukommelse
  • Antal gemte spor 0/50
  • Antal gemte ruter 0/100
  • Antal grænser 0/100
  • Antal gemte auto guidence ruter 0/50
Nav. Oplysn. Håndterer data  
   
 • Ryd brugerdata
  • Waypoints
   • Ryd Waypoints efter symbol
   • Ryd Waypoints alle
     
 • Aktive spor
  >>> Slet alle punkter i den aktive sporlog Ok / Annuller
   
 • Grænser
  >>> Slet alle grænser Ok / Annuller
   
 • Router og Auto Guidence
  • Ruter
   >>> Slet alle ruter Ok / Annuller 
  • Alle
   >>> Slet alle ruter Ok / Annuller
    
  • Auto Guidence ruter
   >>> Slet alle Guidence ruter Ok / Annuller
    
 • Gemte spor
  >>> Slet alle gemte spor Ok / Annuller
   
 • Alle
  >>> Slet alle spor, ruter, Auto Guidence ruter, waypoints
          og grænser Ok / Annuller
   
Nav. Oplysn. Håndterer data  
   
 • Deling af brugerdata
  >>> Til / Sluk
     
Nav. Oplysn. Andre fartøjer Oversigt over Andre fartøjer:
   
 • AIS-Liste
  MMSI / Navn - Distance - Retning - Faet
   
 • DSC-Liste
  Kontaktpersoner
     

Top

 
 

Menu - 1

Menu - 2

Menu - 3-9

 

   
Hjem/ Forside Oversigt over:
   
 • Trip
  • Triptæller
  • Distancetæller
  • Bevægelse i gennemsnit
  • Total gennemsnit
  • Tid i bevægelse
  • Tid i stilstand
  • Total tid
  • Maksimum fart
    
 • Kort
  • Fiskekort
  • Navigationskort
  • Perspective 3D
  • Mariner`s Eye 3D
  • Fish Eye 3D
    
 • Ofte benyttet
  >>> Her finder du de skærmbilleder du benytter mest
   
 • Ekkolod
  • Ekkolodsregistreringer
    
 • Active Captain
  • Softwareopdateringer
  • Quick Community
  • Synkr. brugerdata
   >>> Går videre til"Håndter data"
  • OneChart
  • Smart Notifications
  • ActiveCaptain Komm.
   >>> Seneste opdatering 27-MAY-2022 12:42:38
    
 • Kombinationsenheder
  • Kombination 1
  • Kombination 2
  • Tilpas 
    
 • Målere
  • Tal
   • GPS-fart
   • GPS_kurs
   • GPS-position
   • Maksimum fart
   • Retning / Rettet til enhedsspænding (13,7 volt)
   • Triptæller
     
   • Menu >>> (Tryk på feltet for at hente/ændre)
    • Skift numre >>>
     • GPS-fart
     • GPS_kurs
     • GPS-position
     • Maksimum fart
     • Retning
     • Triptæller
       
    • Skift layout
     >>> (Tryk på feltet for at hente/ændre)
     • GPS-fart
     • GPS_kurs
     • GPS-position
     • Maksimum fart
     • Retning
     • Triptæller

      

  • Kompas
   • Distance til næste
   • Tid til næste
   • Afvigelse
   • Distance til destination
   • Ankomst til destination
   • Drej
     
  • Trip
   • Triptæller
   • Distancetæller
   • Bevægelse i gennemsnit
   • Total gennemsnit
   • Tid i bevægelse
   • Tid i stilstand
   • Total tid
   • Maksimum fart
     
  • Motor
   >>> Motor data m.v. - Hvis de er tilsluttet!
    
  • Vind
   >>> Vind data m.v. - Hvis de er tilsluttet!

    
  • Omgivelser
   >>> Omgivelsernes data m.v. - Hvis de er tilsluttet!

    
 • Tilpas hjem
   
  • Omarranger
   • På denne side kan ikonerne flyttes rundt
     
  • Fjern
   • På denne side kan ikonerne slettes
     
  • Tilføj
   • Kort
    >>> På denne side kan ikonerne redigeres
     
   • Kombinationer
    >>> På denne side kan ikonerne redigeres
     
   • Målere
    >>> På denne side kan ikonerne redigeres
     
  • Baggrund
   • På denne side kan man skifte baggrund ikonerne
    flyttes rundt 
     
 • Kompas
  • Kompas med alle navigeringsoplysninger og data for
   sejladsen
     

Top

 
 

Menu - 1

Menu - 2

Menu - 3-9

 

   
Indstillinger Indstillinger Oversigt over:
   
 • System
  • Skærm
   • Baggrundslys
    • 0 / 100% / Automatisk
      
   • Gem screenshot (Prt Scr)
    • Til / Sluk
     >>> Hold HJEM nede i 10 sekunder
      
   • Baggrund
    • Baggrunds billeder / Foto
      
   • Farvevalg
    • Automatisk / Dagfarver / Nattefarver
      
   • Visning af menulinje
    • Vis / Skjul automatisk
      
  • GPS
   >>> Viser den enkelte satellitmodtagelse
    
   • Fartfilter
    >>> Sluk / Til / Automatisk
     
   • WAAS/EGNOS
    >>> Til / Sluk
     
   • Galileo
    >>> Til / Sluk
     
   • Send
    >>> Til / Sluk
     
  • Automatisk slukning
   >>> Slukker skærmen når den har været i dvale i:
           Aldrig - 10 - 15 - 30 - 60 - 120 - 240 - 480 minutter.
    
  • Sprog
   • Dansk
     
  • Systemoplysninger
   • Hændelseslog
   • Softwareoplysninger
   • Softwarelicenser
   • Garmin-enheder
   • Nulstil
    • Nulstil indstillinger
    • Slet data og nulstil indstillinger
    • Ryd brugerdata
   • Slutbrugerlicensaftaler

     
  • Kilder til hastighed
   • Vind
    • GPS-fart
    • Fart gennem vandet
    • Automatisk
   • Brændstoføkonomi
    • GPS-fart
    • Fart gennem vandet
      
  • Signaltone
   • Sluk
   • Til (Valg og alarmer
   • Kun alarmer 
     
  • Tænd automatisk
  • Sluk
  • Til
    
  • Tastatur opsætning
   • QWERTY (Alm. opsætning som Pc-tastatur).
   • ABCDE (Opsætning som Mobil-tastatur).
     
  • Simulator
  • Sluk
  • Opsætning
  • Til 
    
  • Lovgivningsmæssige oplysninger
   >>> Lovgivningsmæssige oplysninger !
    
 • Kommunikation
  • Seriel port Garmin
   • Garmin data overførsel
   • NMEA High Speed
   • NMEA-standard
   • Ingen
     
  • NMEA 2000-opsætning
   • Enhedsliste
    • Denne enhed + andre tilsluttede enheder
      
   • Etiketenheder
    • Skift motoretiketter
     • Nulstil etiketter
       
    • Skift tanketiketter
     • Brændstof
     • Spildevand
     • Olie
     • Generator
     • Ferskvand
     • Bassin
     • Toilettank
       
   • Trådløse enheder
    • WI-FI-netværk (Netværkets navn)
     • Sluk
     • Til
      • WI-FI
      • Skift navn
      • Skift adgangskode
      • Avanceret
       • Kanal
       • Wi-FI vært (Denne enhed)
         
    • Fjernbetjening til autopilot
     • Sluk
     • Til
      • Aktiver
      • Ny forbindelse
        
    • NMEA 0183-opsætning (Standard / normalt\*)
     • Ekkolod
      >>> Ekkolod opsætning
       
     • System
      >>> System opsætning
       
     • Positionsnøjagtighed
      • NMEA-nøjagtighed
       >>> To - tre - fire cifre
        
     • Waypoint IDèr
      • Navne
      • Tal
        
     • Standard
      >>> Nej / Ja\*
       
     • Rute
      >>> Nej / Ja
       
     • Garmin
      >>> Nej / Ja
       
     • XTE præsion
      >>> To - tre cifre
       
     • Diagnostik
      >>> Sætning - Alder (MS)
       
    • Marinenetværk
     >>> Denne enhed (Navn / Model
             (ECHOMAP UHD 72sv / 92sv)
      
 • Enheder
  • Systemenheder
   • Statute
   • Nautisk
   • Metrisk
   • Brugerdefineret
     
  • Nordreferance
   • Sand
   • Gitter
   • Magnetisk
     
  • Kortdatum
   • Global
    >>> Andre områder kan vælges her
             (Afrika - Europa m.v.)
     
  • Tidsformat
   • 12 timer
   • 24 timer
   • UTC
     
  • Sommertid
   • Sluk
   • Til
   • Automatisk
     
  • Varians
   • Automatisk
   • Bruger
     
  • Positionsformat
   • hddd`mm.mmm` 55`15,3 - 9`15,6
    >>> Andre formater kan vælges her
     
  • Trykreferance Tid
   >>> 30 minutter - 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 12 - 24 timer
    
  • Tidszone
   >>> Tidszoner:
   • Automatisk
   • (Vælg Vesteuropa blandt mange andre)
   • Brugerdefineret
     
 • Andre fartøjer
  • AIS
   • Sluk
   • Til
     
  • AIS-Alarm
   • Ais-alarm
    • Til
    • Altid fra
    • Sluk
      
   • Område
   • 500 - 1000 - 2500 fod - 1,0 - 1,5 - 2,0 miles
     
   • AIS-MOB-test
    • Ignorer
    • Modtag
      
   • Tid til
    • 1 - 3 - 6 - 12 - 18 - 24 minutter
      
   • AIS-EPIRB-test
    • Ignorer
    • Modtag
      
   • AIS SART Test
    • Ignorer
    • Modtag
      
   • DSC (Kræver en VHF-radio med DSC + MMSI NR.)
    • Til
    • Sluk
      
 • Mit fartøj
  • Transducertype
   • Find automatisk
   • Vælg den type der passer til dit instrument
     
  • Brændstof
   • Resterende brændstof
    • Brændstoftank
    • Brændstoffiltre.
      
  • CZoneTM 
   • CZone DIP-switch 10000000
    • Nej
    • Ja
     (Kritiske systemer kan ved dette valg holde op
     med at fungere)
      
   • Nulstil kredsløbstæller
    • Nej
    • Ja
      
   • CZone-konfigurationsfil
    • Indlæs fra hukommelseskort
    • Slet fil
    • Indlæs fra netværk   
      
  • Skrog-ID-nummer
   • Skrog-nummer >>> HIN ???
     
  • Fartøjets type
   • Motorbåd (Fie)
   • Sejlbåd - enkeltskrog (Leea)
     
  • Indstil målergrænser
   • Motor omdrejningstal (RPM)
   • Motorolietryk
   • Motortemperatur
   • Motorspænding
   • Brændstoftilstand Hastighed / Motor
   • Motorkølevæsketryk
   • Brændstoftryk
   • Motorolietemperatur
   • Motorindsugning
     
  • SeaStarTM
   • SeaStar-forekomst
    • Vælg 0
      
   • Seastar program
    • Indlæs hukommelseskort
    • Slet fil 
      
   • Seastar konfigurationsfil
    • Indlæs hukommelseskort
    • Slet fil 
      
 • Alarmer
  • Navigation
   • Ankomst
    • Type
     • Sluk
     • Destination og drej
     • Kun destination
       
    • Skift distance
     • Afstand i sømil (1 = 1854 meter)
       
    • Aktivering
     • Distance
     • Tid
       
   • Afvigelse
    • Sluk
    • Til
      
   • Ankervagt
    • Sluk
    • Til
      
  • Ekkolod (Hvis monteret)
   • Lavt vand
    • Sluk
    • Til
      
   • Dybt vand
    • Sluk
    • Til
      
   • Vandtemperatur
    • Sluk
    • Til
      
   • Fisk
    • Sluk
    • Ikoner med 3 - 2 eller 1 fisk i sort silhuet
      
  • AIS (Hvis monteret)
   • Altid fra uden AIS modtager!
     
  • System
   • Systemalarm
    • Sluk
    • Til
      
   • GPS-nøjagtighed
    • Sluk
    • Til
      
   • Enhedsspænding
    • Sluk
    • Skift spænding (Minimum 12,1 volt)
      
  • Brændstof
   • Sluk
   • Til
     
  • Netværk
   • NMEA 2000 alarmer
    • Sluk
    • Til
 • Navigation
  • Ruteetiketter
   • Skjul
   • Vis navn
   • Digital visning
     
  •  Aktivering af drejningsovergang
   • Sluk
   • Tid
   • Distance
     
  • Start på rute
   • Båd
   • Waypoints
    (Anbefalet Vaypoint lægges uden for havnen, evt. ved  anduvningsbøjen for at undgå for lav dybde i havnen
    på autoruten)
     
  • Auto guidning
   (Data her har stor indvirkning på "AUTORUTER").
    
   • Foretrukken dybde
    • Fod (3 fod = 1 meter)
    • Fod (6 fod = 21 meter)
      
   • Fri højde
    • Fod (3 fod = 1 meter)
    • Fod (12 fod = 4 meter)
      
   • Afstand til kystlinje
    • Nærmest
    • Nær
    • Normal (Anbefalet afstand )
    • Lang
    • Længst
      
  • Tid til drej
   • Fod (3 fod = 1 meter) (Anbefalet 0 fod)

* / (Anbefalet betyder, at det angivne valg er min erfaring)

     

Top

 
 

Menu - 1

Menu - 2

Menu - 3-9

 

   
Marker Marker Oversigt over:
   
 • Marker et Waypoints oprettet ved båd (Rediger Waypoints)
  • Flyt
  • Slettes
  • Navigere til 
  • MOB – Mand over bord
     

Top

 
   

Menu - 1

Menu - 2

Menu - 3-9

 

   
Menu Menu Oversigt over:
   
 • Menu
  • Om arranger
  • Fjern
  • Tilføj
  • Baggrund
     

Top

 
 

Menu - 1

Menu - 2

Menu - 3-9

Genveje

   
Menu

 

Hjem >
Trip >
Menu >

Menuen Trip:
   
 • Nulstil Trip
  • Nautisk mil
   • Hastighed
    • Nulstil ALT.
 

Top

 
 

Menu - 1

Menu - 2

Menu - 3-9

 

   
Andre fif Kort - Navigationskort MENU (Højre nederste hjørne (Genveje).
     
  Kort - Navigationskort
 • Tilbage - Se menuen ovenfor
   
 • Navigationsoplysninger - Se menuen ovenfor
   
 • Hjem - Se menuen ovenfor
   
 • Marker - Se menuen ovenfor
   
 • Menu
  • Lag
   • Kort
    • Tidevand og strømforhold
     • Sluk
     • Til
     • Animeret
       
    • Fotopunkter
     • Til
     • Fra
       
    • Sømærke
     • Navigationssymbol - størrelse
      • Størst
      • Større
      • Norman (Anbefalet)
      • Mindre
        
     • Navigationssymbol - type
      • IALA (Anbefalet)
      • NOAA
        
     • Navigeringshjælp - mærkat
      • Sluk
      • Kort
      • Fuld (Anbefalet)
        
     • Fyrvinkler
      • Sluk
      • Til
      • Automatisk (Anbefalet)
        
    • Afspærrede områder
     • Skærm
     • Anker
     • Dykning
     • Andet
     • Adgang
     • Erhverv
     • Fiskeri
     • Fart
      (Anbefalet at sætte alle "Til")
       
    • POIèr på land
     • Til
     • Fra
       
    • Servicepunkter
     • Til
     • Fra
       
    • Dybde
     • Dybdevisning
      • Til
      • Fra
      • Farvelægning af lavvandsområder
        
     • Skyggelægning af lavt vand
      • Til
      • Fra
      • Regulering
      • Automatisk (Anbefalet)
      • Manuel
       • Dybde i fod
        (3 fod = 1 meter)
         
     • Spot dybder
      • Sluk
      • Til (Se dybdevisning ovenfor)
      • Farlig
       • Dybde i fod
        (3 fod = 1 meter)
         
    • Active Captain
     • Til
      • Ankerplads
       • Til
       • Fra
         
      • Lokal viden
       • Til
       • Fra
         
      • Fare
       • Til
       • Fra
         
      • Marina
       • Til
       • Fra
        (Anbefalet at sætte alle "Til")
         
   • Brugerdata
    • Waypoint-display
     • Til
      • Symboler - Nav - Display etiketter
     • Fra
       
    • Spor
     • Fra
     • Til
      • Spor-display
       >> Farve på sporet (Skjul/Vis)
        
     • Aktive spor
     • Fra
     • Til
      • Sporfarve
       >> Farve på det aktuelle sporet
      • Optage metode
       • Sluk
       • Forfra (Anbefalet)
       • Fyld
         
      • Optage interval
       • Distance (I sømil (0,1 = 180 meter))
       • Tid
        • Timer - minutter - sekunder
       • Opløsning
         
    • Grænser
     • Fra
     • Til
      • Farve - Navn - Display - Alarm - Afstand/retning
        
   • Vand
    • - Se menuen ovenfor
      
   • Mit fartøj
    • Kurslinje
     • Vinkelmarkører
      • Fra
      • Til
        
     • Distance
      • Kurslinje (Anbefalet 10 sømil)
        
     • Kilde
      • Automatisk (Anbefalet for motorbåd)
      • Kurs
      • GPS kurs (COG)
      • COG og kur
        
     • Skærm
      • Sluk
      • Til
      • Distance - Se menuen ovenfor
        
     • Afstandsenheder
      • Fod
      • Sømil (Anbefalet)
        
    • Roser (På søkortet)
     • Ingen
     • Relativ vind
     • Kompas
     • Sand Vind
     • Sand vindvinkel og Relativ vindvinkel
       
    • Fartøjsikon
     • Stor båd
     • Mellemstor båd
     • Lille båd
     • Stor trekant
     • Mellemstor trekant
     • Lille trekant
       
   • Andre fartøjer
    • DSC
     • DSC-spor
      • Sluk
       >>> 2 - 4 - 6 - 8 - 10 timer
        
     • DSC-Liste
      • Kontaktpersoner
        
    • AIS
     • Stier
      • Sluk
       >>> 1 - 5 - 10 - 30 minutter
        
     • AIS-liste
      >>> MMSI/NAVN - Distance - Retning - Fart
       
     • AIS-visnings-område
      • Vis alle
       0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 6,0 - 12,0 - 18,0 - 24,0 sømil
        
     • ATONs
      • Sluk
      • Til
        
    • Oplysninger
     • Sluk
     • Til
       
    • AIS-alarm
     • AIS-alarm
      • Sluk
      • Til
      • Altid fra
        
     • Område
      >>> 500 - 1000 2500 fod /
      >>> 1,0 - 1,5 - 2,0 sømil
       
     • AIS-MOB-test
      • Ignorer
      • Modtag 
        
     • Tid til
      >>> 1 - 3 - 6 - 12 - 18 - 24 minutter
       
     • AIS-EPIRB-test
      • Ignorer
      • Modtag
        
     • AIS SART Test
      • Ignorer
      • Modtag
        
    • Beregnet kurs
     • Beregnet tid for kurs (Indsæt tid)
       
   • Auickdraw
    • Sluk (Anbefalet)
    • Til
     • Bruger dybdeområder
     • Farver undersøgelse
     • Community Contours
       
  • Quickdraw Contours
   • Bruger dybdeområder
   • Fra
   • Til
     
   • Community Contours
   • Fra
   • Til
     
   • Farver for undersøgelser
   • Fra
   • Til
     
  • Rediger overlays
   • Datafelter
    • Vis
    • Skjul
     • Øverste bjælke
      • Kompastape
        
     • Nederste bjælke
      • Kompastape
        
   • Navigationsoversigt
    • Skjul
      
    • Automatisk
     • Klargøring af navigationskort
      • Oplysninger om ruteben
       • Sluk
       • Til
         
      • Destination
       • Distance
       • Tid (ETE)
       • Tid ETA)
         
      • Næste drej
       • Distance
       • Tid
         
   • Rediger layout (Side 1 / 2)
    • Placer/skjul ikoner i de fire hjørner
      
   • Nederste bjælke
    • Kompastape
      
   • Øverste bjælke
    • Kompastape
      
  • Waypoint og spor
   • Waypoints
    >>> Symbol - navn - Distance - Retning
     
   • Waypoint-display
    >>> Etiketter til waypoints
     
   • Aktive spor
    • Aktive spor valg
     • Sporfarve
     • Optage interval
     • Optage metode
       
    • Følg aktivt spor
     >>> Følg aktive spor
      
    • Ryd aktivt spor
     • OK
      >>> Slet alle punkter i den aktive sporlog
       
    • Gem aktivt spor
     >>> Gem det aktive spor siden sidste "gem"
      
     Brugt hukommelse for aktivt spor 0 %

      

   • Gemte spor
    > Navne på gemte spor
     
   • Nyt waypoint
    • Indtast koordinater
    • Brug aktuel position
    • Brug kort
    • Indtast område/retning
      
   • Ruter og Auto Guidence ruter
    >>> Navne og distancer på gemte ruter
     
   • Aktive spor valg
    • Sporfarve
    • Optage interval
    • Optage metode (Forfra)
      
   • Spor-display
    • Sporfarve VIS / SKJUL 
      
  • Kort sætning
   • Kortorientering
    • Nord op
    • Rute op
    • Kurs op
      
   • Detalje
    • Flest
    • Flere
    • Normal (Anbefalet)
    • Færre
    • Færrest
      
   • Fartøjets retning
    • Automatisk
    • GPS kurs (COG) (Anbefalet)
    • Kurs
      
   • Verdenskort
    • Fuld
    • Grundlæggende (Anbefalet)
     

Top

 
 

Oversigt over menu for ECHOMAP 40 60 70 90 Serien

     

GARMIN Hjemmeside:

     
 

ECHOMAP 92 SV:

     
   
     
 

ECHOMAP 72 CV:

     
   
     

Top

 
 

Oversigt over menu for ECHOMAP 40 60 70 90 Serien på Youtupe

     

Genveje Youtube:

     
  Active Captain  
    Sådan opdaterer du din GPS med:

GARMIN Software Update Using The Active Captain App. 

How to Update a Garmin Echomap with your PHONE, WIFI & ActiveCaptain App! 

Garmin Echomap 93SV and 73SV - DO THESE 5 THINGS FIRST!!! 

https://www.youtube.com/results?search_query=ECHOMAP+40+60+70+90+Serie

How to create Waypoints and Routes - Garmin Echomap UHD

Garmin ECHOMAP Plus REVIEW 
Gennemgang af ECHOMAP 73/93 sv (De er ens)

     
  Garmin Home 92sv https://support.garmin.com/da-DK/?productID=169428&tab=topics
     
  Garmin Home 72sv https://support.garmin.com/da-DK/?productID=169421&tab=topics
     

Top

 
 

Menu - 1

Menu - 2

Menu - 3-9

 

   
Top